ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
Sakaeo Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการในโครงการ "เพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระยะที่ 2 เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

image เอกสารแนบ