ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
Sakaeo Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว จัดงานเลี้ยงอำลาผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมด้วยผู้พิพากษา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

     

ห้องพิจารณาคดี Google Meet คลิก URL สำหรับเข้าห้อง
ห้องพิจารณาคดีที่ 1 (อาญา)    https://meet.google.com/rkq-otfj-aqt
ห้องพิจารณาคดีที่ 2 (แพ่ง)    https://meet.google.com/cxo-ddmf-mpn

 

 

  

  

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image