Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
Sakaeo Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว และสภาทนายความจังหวัดสระแก้ว
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ห้องพิจารณาคดี Google Meet คลิก URL สำหรับเข้าห้อง
ห้องพิจารณาคดีที่ 1 (อาญา) https://meet.google.com/rkq-otfj-aqt
ห้องพิจารณาคดีที่ 2 (แพ่ง)    https://meet.google.com/cxo-ddmf-mpn
ห้องไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท https://meet.google.com/mbr-jzqf-zyg 

  

 

  

  

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน